FORMACIÓ

Realitzem cursos presencials homologats pel Conset de Seguretat Nuclear, per a Operadors i Directors d’Instal·lacione de Raigs X amb finalitats de radiodiagnòstic.

UTPR ofereix els següents serveis per a l seva instal·lació:

Curs de Capacitació de Director d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic
 • DIRIGIT A: professionals amb Titulació Superior o equivalent, com llicenciats en Medicina i Cirugia, Veterinaris entre d’altres.
 • OBJETIU: L’objectiu del curs és formar i acreditar l’alumne per dirigir instal·lacions de Radiodiagnòstic, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1085/2009.
 • METODOLOGIA: el curs és presencial i consta d’una part teòrica i una part pràctica, és obligatòria l’assistència al 90% de les classes.
 • AVALUACIÓ: l’avaluació final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà mitjançant la qualificació d’una prova escrita tipus test. Per superar l’avaluació final s’ha d’aconseguir com a mínim un 75% d’encerts del total.
 • DURADA: 4 jornades.
 • LLOC ON S’IMPARTEIXEN: Aquests cursos es contracten a mida i requereixen l’habilitació d’aules per la seva realització per part del centr mèdic o veterinari. Els centres on seran impartits els cursos hauran de ser notificats al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) amb una antelació mínima d’un mes, mitjançant la presentació dels documents de cessió d’aules i sales.
 • Per a qualsevol consulta i/o aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 368 13 55.
Curs de Capacitació de Director d’Instal·lacions de Radiodiagnòstico Dental / Podològic
 • DIRIGIT A: professionals amb Titulació Superior o equivalent, com llicenciats en Odontologia o Podologia.
 • OBJETIU: l’objectiu del curs és formar i acreditar l’alumne per dirigir les instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental o Podològica, de conformitat amb l’establert al Reial Decret 1085/2009.
 • METODOLOGIA: el curs és presencial i consta d’una part teòrica i una part pràctica, sent l’assistència obligatòria al 90% de les classes.
 • AVALUACIÓ: l’avaluació final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà mitjançant la qualificació d’una prova escrita tipus test. Per superar l’avaluació final s’ha d’aconseguir com a mínim un 75% d’encerts de l’total.
 • DURADA: 4 jornades.
 • LLOC ON S’IMPARTEIX: Anualment s’imparteixen diversos cursos a la seu social del COEC Barcelona. Inscripcions i informació: http://www.coec.cat/es/formacio/calendarirx.
 • Possibilitat de realitzar cursos a la seva mida, poden ser impartits al centre de treball dels professionals interessats.
 • Per a qualsevol consulta i/o aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 368 13 55.
Curs de Capacitació d’Operador d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic
 • DIRIGIT A: professionals de l’àmbit sanitari que tinguin com a mínim una formació acadèmica de Batxillerat, FPII o equivalent.
 • OBJETIU: L’objectiu del curs és formar i acreditar l’alumne per operar els equips de raigs X en instal·lacions de Radiodiagnòtic sota la supervisió d’un director, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1085/2009.
 • METODOLOGIA: el curs és presencial i consta d’una part teòrica i una part pràctica, és obligatòria l’assistència al 90% de les classes.
 • AVALUACIÓ: l’avaluació final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà mitjançant la qualificació d’una prova escrita tipus test. Per superar l’avaluació final s’ha d’aconseguir com a mínim un 75% d’encerts del total.
 • DURADA: 3 jornades.
 • LLOC ON S’IMPARTEIX: Aquests cursos es contracten a mida i requereixen l’habilitació d’aules per la seva realització per part del centrE mèdic o veterinari. Els centres on seran impartits els cursos hauran de ser notificats al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) amb una antelació mínima d’un mes, mitjançant la presentació dels documents de cessió d’aules i sales.
 • Per qualsevol consulta i/o aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 368 13 55.
Curs de Capacitació d’Operador d’Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental / Podològic
 • DIRIGIT A: professionals de l’àmbit sanitari que tinguin com a mínim una formació acadèmica de Batxillerat, FPII o equivalent.
 • OBJETIU: L’objectiu del curs és formar i acreditar l’alumne per operar els equips de raigs X en una instal·lació de Radiodiagnòtic dental o podològica, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1085/2009.
 • METODOLOGIA: L’objectiu del curs és formar i acreditar l’alumne per operar els equips de raigs X en una instal·lació de Radiodiagnòtic dental o podològica, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1085/2009.
 • AVALUACIÓ: l’avaluació final dels coneixements teòrics i pràctics adquirits pels alumnes es realitzarà mitjançant la qualificació d’una prova escrita tipus test. Per superar l’avaluació final s’ha d’aconseguir com a mínim un 75% d’encerts del total.
 • DURADA: 3 jornades.
 • LLOC ON S’IMPARTEIX: Anualment s’imparteixen varis cursos a la seu social del COEC Barcelona. Inscripcions i informació: http://www.coec.cat/es/formacio/calendarirx.
 • Possibilitat de realitzar cursos a la seva mida, poden ser impartits al centre de treball dels professionals interessats.
 • Per qualsevol consulta i/o aclariment pot contactar amb nosaltres al telèfon 93 368 13 55.
Curs de formació en Matèria de Protecció de Dades per a Centres Odontològics
  • DIRIGIT A: Totes aquelles persones implicades en el tractament de dades de caràcter personal en Clíniques Dentals i laboratoris.
  • OBJETIU: L’objectiu del curs és formar l’assistent perquè prengui coneixement de les principals obligacions, incidències més comunes i principals mesures de seguretat aplicables a les Clíniques Dentals.
  • METODOLOGIA: El curs és presencial.
  • DURADA: 2 hores i mitja.

  DATA D’IMPARTICIÓ: El curs es realitza de manera mensual.

Pròxims cursos de Formació

Trucar Contactar