POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Qui és el responsable del Tractament de les seves Dades Personals?

Denominació: TECNODOSIS, S.L.,

Adreça: C/ BALMES 205, 5-1, 08006-BARCELONA

Telèfon de contacte: 93 368 13 55

Correu electrònic: contacto@utpr.es

2. Qui és i què fa el Delegat de Protecció de Dades?

El Delegat de Protecció de Dades és el responsable de vetllar amb diligència pel
compliment de la normativa de protecció de dades; pot posar-te en contacte amb
ell al següent correu electrònic: dpo@utpr.es

3. Principis que aplicarem a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que
s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades.

Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu
consentiment pel tractament de les teves dades personals per un o diversos fins
específics que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades estrictament
necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.

Principi de limitació el termini de conservació: Les dades seran mantingudes a
la nostra base de dades durant no més temps del necessari per als fins del
tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació
corresponent en tot cas.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que
es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi
confidencialitat.

Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no
autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

4. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades s’han obtingut a partir de la informació que ens has facilitat a través

dels formularis del nostre lloc web, sent la base legal per al tractament de les teves
dades el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc.
Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver obtingut
per altres mitjans.

5. Quines dades personales tractem

Les dades personals que tractem, per a les legítimes finalitats que t’hem explicat
al punt 6 són:

  • Noms i cognoms
  • Adreça postal
  • NIF
  • Telèfon
  • Correu electrònic

6. Amb quin objectiu tractem les teves dades personals

Tractem les teves dades personals amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació
que ens demanes i facilitar-te ofertes de productes i serveis del teu interès.

Així mateix, sempre que prèviament tinguem el teu consentiment per a la gestió
i desenvolupament d’activitats de màrqueting i l’enviament de comunicacions comercials per
mitjans electrònics.

7. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres persones

Les teves dades no seran cedides a terceres persones.

8. Transferències internacionals dades

En cap cas transferirem les teves dades personals a cap persona o entitat ni
dins ni fora de la CEE.

9. Quant de temps guardem les teves dades personals

Els terminis legalment establerts per la legislació fiscal i mercantil.

10. Quins són els teus drets?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a TECNODOSIS, S.L., estem
tractant dades personals que li concerneixen o no.

Tens dret a:

  • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Tenim a la teva disposició els models corresponents perquè puguis exercir els teus
drets.

Podràs accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les
dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les
dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves
dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de
reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular,
podràs oposar-te al tractament de les teves dades.

També tindràs dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació
davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, si consideres que el tractament de dades personals que et concerneixen infringeix
el Reglament Europeu de Protecció de Dades i/o la Llei de Protecció de Dades i
Garanties Digitals.

Trucar Contactar