Instal·lacions de Radiodiagnòstic

Inici > Serveis > Instal·lacions de Radiodiagnòstic
Els Nostres Serveis

Vol contractar els nostres serveis?

Contacti amb nosaltres, atendrem tots els seus dubtes

Sol·licitar +

A les instal·lacions de raigs X de diagnòstic mèdic, s'utilitzen les radiacions ionitzants per obtenir el màxim benefici per a la societat amb el mínim risc per a les persones.

Amb la finalitat de la protecció radiològica de les persones, les instal·lacions de radiodiagnòstic estan obligades a comptar amb un servei o unitat tècnica de protecció radiològica (UTPR) que certifiqui la idoneïtat de la instal·lació abans de la seva inscripció i posada en servei, així com per les verificacions periòdiques durant la vida útil de la instal·lació.

Els criteris, mesures de seguretat i protecció radiològica que s'han d'aplicar estan establerts i regulats pel Reial Decret 1085/2009 pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb finalitats de diagnòstic mèdic.

UTPR està reconeguda com a Unitat Tècnica de Protecció Radiològica pel Consejo de Seguridad Nuclear des de l'any 1994 i ofereix els seus serveis a Instal·lacions de radiodiagnòstic mèdic.

UTPR ofereix els següents serveis per a la seva instal·lació:

Pròxims cursos de formació

Curso

CURS DE DIRECTORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Barcelona, del 13 al 16 de Noviembre de 2019. Llegir més