Llicències Sanitàries

Inici > Serveis > Llicències Sanitàries
Els Nostres Serveis

Vol contractar els nostres serveis?

Contacti amb nosaltres, atendrem tots els seus dubtes

Sol·licitar +

Obrir un centre o servei sanitari requereix dos tipus d'autoritzacions; la primera és la Llicència ambiental a través del seu Ajuntament i la segona, l'autorització i inscripció al Registre Sanitari.

De manera que tots els centres i serveis sanitaris, sigui quina sigui la seva especialitat, per tal de poder posar-los en marxa o davant de qualsevol modificació significativa que es realitzi en ells, necessiten l'autorització administrativa de funcionament atorgada pel Registre de Centres i Serveis Sanitaris de la seva Comunitat Autònoma. De forma general, estan sotmesos a aquest tràmit els següents casos:

Inici de funcionament i obertura al públic.

Modificació de la cartera de serveis.

Trasllat a una nova ubicació

Obres

Tancament

UTPR s'encarrega de l'assessorament, la tramitació i l'obtenció d'Autoritzacions necessàries per a la Legalització de l'Activitat que es pretén dur a terme en el centre o servei sanitari
Llicències Sanitàries

UTPR li ofereix:

Elaboració de la documentació pertinent per sol·licitar l'autorització sanitària i la inscripció en el Registre de Centres i Serveis Sanitaris.

Presentació de la documentació als diferents Organismes Oficials

Seguiment de l'expedient

Sol·licitud d'altres autoritzacions sanitàries

Assessorament jurídic gratuït per als nostres clients

Pròxims cursos de formació

Curso

CURS DE DIRECTORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Barcelona, del 13 al 16 de Noviembre de 2019. Llegir més