Gestió de Residus

Inici > Serveis > Gestió de Residus
Els Nostres Serveis

Vol contractar els nostres serveis?

Contacti amb nosaltres, atendrem tots els seus dubtes

Sol·licitar +

UTPR posa a disposició dels seus clients un servei de recollida de residus biosanitaris. UTPR està autoritzada per a la retirada i transport de residus sanitaris (tipus II i III), amalgames, líquids de revelat i plaques radiogràfiques.

UTPR s'encarrega de:

Donar d'alta al Registre de Productors de Residus Sanitaris, d'acord amb el que estableix la normativa específica de cada Comunitat Autònoma

Retirar els residus generats i lliurar-los en centres autoritzats per a la gestió dels mateixos

Emprar per al transport d'aquests residus únicament vehicles i conductors autoritzats

Lliurar els contenidors i bosses homologades que s'adeqüin a les necessitats de cada instal·lació

Portar un control de la documentació a què obliga la legislació vigent

Assessorar i informar sobre les variacions de la normativa aplicable i els drets i deures que, com a productor de residus sanitaris s'han de complir

Gestió de Residus

Pròxims cursos de formació

Curso

CURS DE DIRECTORS D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL

Barcelona, del 13 al 16 de Noviembre de 2019. Llegir més