EQUIP

President

Francisco Fernández

Cap de Protecció Radiològica

Ariadna Lozano

Departament Radiologia

Administrativa

Belén de la Cruz

Departament radiologia

Administrativa

Estefanía León

Departament radiologia

Administratiu

Mario Ariza

Departament radiologia

Advocat

Rubén Aznar

Departament Radiologia

Directora Tècnica

Natàlia López

Servei dosimetria

Administrativa

Elisabeth Carrillo

Servei dosimetria

Director Comercial

Jonathan Méndez

Departament comercial

Comercial

Aida Valiente

Departament comercial

Delegat de Protecció de Dades

Manel Rodríguez

Departament contabilitat

Administrativa

Jessica Merino

Departament contabilitat

Administratiu

Alex Fernández

Gestió residus

Consultora

Cristina Sabater

Departament LOPD