CONDICIONS GENERALS PER L’USUARI

LLEGIR ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS GENERALS

WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM és un domini d’Internet, el propietari és la societat mercantil TECNODOSIS, S.L. proveïda de CIF núm: B-65127318 inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2517, Foli 146, Full T-40748, Inscripció 1a, (des d’ara TECNODOSIS “).

L’objectiu de TECNODOSIS amb la present pàgina web és promocionar via online els seus productes; facilitar informació d’interès als usuaris de la web sobre UTPR; i, motivar i agrair la seva participació a la web i la seva fidelitat. A través del lloc web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM, l’usuari serà informat d’esdeveniments i actes relacionats amb els seus productes. Igualment, els usuaris que facilitin les seves dades a través d’algun formulari de la pàgina web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM també podran rebre, previ consentiment exprés, informació sobre altres activitats i promocions de la companyia a través de la seva adreça d’e -mail o a través del seu número de telèfon mòbil.

.1.-) CONDICIONS GENERALS I LA SEVA SU ACCEPTACIÓ:

Aquestes condicions generals regulen el funcionament del servei de la pàgina web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM que TECNODOSIS posa a disposició de l’usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena i sense reserves de l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals. Si l’usuari no està d’acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM. Així mateix, la utilització per l’usuari dels serveis de UTPR pressuposa l’acceptació de les presents Condicions Generals.

Alguns dels serveis del lloc web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM estan regulats per unes condicions particulars. Aquestes condicions particulars completen les Condicions Generals, o les substitueixen, segons els casos. El contingut de les condicions particulars es facilitarà a l’usuari en el moment en què accedeixi a un servei concret, i se sol·licitarà a l’usuari la lectura prèvia de les presents Condicions Generals, de les condicions particulars de contractació i la prova de la seva acceptació de les mateixes.

2.-) ACCÉS I US DEL LLOC WEB ÉS GRATUÏT

La prestació del servei del lloc web per part de TECNODOSIS té caràcter gratuït.

3.-) MODIFICACIONS AL LLOC WEB O EN ELS SERVEIS

UTPR es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, condicions generals i particulars. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis a l’usuari i actualitzar els continguts.

4.-) ÚS CORRECTE DEL LLO WEB i SERVEIS

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei i les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per part d’altres usuaris.

L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant per a això mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet i usos diferents als expressament autoritzats.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular dades identificatives d’UTPR i dels serveis que s’ofereixen a l’espai web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM.

L’usuari haurà d’abstenir-se de facilitar dades pròpies, identificatius propis que no permetin una correcta identificació.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM.

UTPR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les condicions particulars de contractació que resultin de l’aplicació en cada moment. Igualment, TECNODOSIS podrà denegar l’accés o cancel·lar-la a aquells usuaris que atemptin contra els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin amb la seva actuació danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudi del lloc web per part d’altres usuaris.

5.-) USOS DE DADES FACILITATS PER L’USUARI

Sempre que l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a UTPR consent el tractament de les mateixes en els termes que es detallen a continuació i en els corresponents “AVISOS LEGALS” de cada formulari de la pàgina web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM.
TECNODOSIS tractarà i incorporarà les dades facilitades per l’usuari a uns fitxers, amb la finalitat exclusiva i única de poder prestar i oferir i donar tràmit als serveis respectius previstos a la web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM.

En compliment del que disposa la L.O.P.D. 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, UTPR, SA comunica que les dades recollides en el present formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’empresa que compleix tots els requisits en matèria de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat de realitzar les activitats pròpies de la mateixa.
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, amb relació a les seves dades personals i al tractament de les mateixes, dirigint-se a contacto@utpr.es.

En aquest supòsit, TECNODOSIS sol·licitarà el pertinent consentiment a l’usuari i se li exposarà la fi. Si l’usuari no desitja rebre informació sobre els serveis o desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació continguts en aquest fitxer, preguem ens ho comuniqui a la següent adreça postal TECNODOSIS, Carrer Balmes 205, 5º 1ª. 08006 Barcelona o, a la següent adreça electrònica: contacto@utpr.es, indicant la referència “Registre UTPR” ._ Si l’usuari desitja rebre informació sobre altres serveis de UTPR, preguem ens ho comuniqui a l’adreça de correu electrònic següent: contacto@utpr.es _L’usuari atorga el consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de UTPR. Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment perquè TECNODOSIS pugui transferir les seves dades als destinataris i en els termes i condicions anteriorment indicats, amb destinació a qualsevol país del món. TECNODOSIS garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el que s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

6.-) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

TECNODOSIS no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. TECNODOSIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

TECNODOSIS farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, el usuari sap i coneix que la seguretat en l’entorn d’Internet no pot ser garantida a el cent per cent.

TECNODOSIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts del lloc web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM.

7.-) DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM són de propietat exclusiva i mundial de TECNODOSIS incloent, sense limitació, disseny gràfic, logos, imatges, textos, diàlegs, il·lustracions, fotografies, audiovisuals, tràilers, música, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el programari de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

TECNODOSIS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis oferts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen al lloc web WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM són marques registrades i de propietat de TECNODOSIS. La resta de signes distintius són signes llicenciats prèviament pels seus titulars legítims a TECNODOSIS.

8.-) LINKS

El lloc web posa sovint a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers. TECNODOSIS no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni controla, vigila o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Per tant, TECNODOSIS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no gestionada per WWW.UTPR.ES/TECNODOSIS.COM. La funció dels links que apareixen és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests enllaços no suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació, i per això, TECNODOSIS no serà responsable de l’resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

9.-) LLEI I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari i TECNODOSIS es regiran per la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes condicions generals o de les relacions entre l’Usuari i TECNODOSIS ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Trucar Contactar