RESIDUS SANITARIS

Els Residus Sanitaris recullen tots els generats en qualsevol establiment o servei en el qual es desenvolupin activitats d’atenció sanitària. El material sanitari es considera residu quan ja no és d’utilitat i el seu maneig clínic ha finalitzat. En el dia a dia de qualsevol centre sanitari es generen deixalles que, per normativa, han d’anar en contenidors especials destinats a aquesta funció.

L’objectiu de gestionar la recollida d’aquesta mena de deixalles és mantenir fora de perill al personal sanitari i a la població en general i així evitar els possibles riscos que aquests podrien ocasionar.

Els residus sanitaris s’eliminen a través de contenidors de característiques especials destinats a això; són contenidors homologats que segueixen una normativa específica quant a rigidesa, hermetisme i seguretat. Els centres d’atenció sanitària han de proveir-se d’aquesta mena de contenidors de residus sanitaris sent causa de sanció econòmica no complir amb les seves obligacions segons el que s’estableix en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

UTPR® TECNODOSIS I LA GESTIÓ DE RESIDUS SANITARIS

Estem especialitzats en la gestió de residus sanitaris de principi a fi i oferim tot el necessari perquè el seu centre compleixi amb la normativa:

 • Assessorament mediambiental: orientació sobre la normativa aplicable en el seu centre segons l’activitat productiva de residus i la Comunitat Autònoma on es situa, així com resolució de dubtes tècnics en relació a la categorització, segregació i gestió de residus sanitaris intra centre de manera sostenible.
 • Tramitació documental: assistència en el procés d’inscripció en el registre de productors de residus sanitaris perillosos i no perillosos; formalització del Contracte de Tractament (CT); generació de Notificació Prèvia (NP) de trasllat i assistència en la seva signatura; registre dels Documents de Control i Seguiment (DCS); subministrament de l’Arxiu Cronològic; i assistència en la Declaració anual dels residus generats.
 • Subministrament de recipients homologats: venda i lloguer de contenidors i bosses acreditats.
 • Recollida de residus sanitaris: Després de pactar la periodicitat del servei de recollida, els residus generats en el centre productor són retirats per l’empresa especialitzada en tractament de residus sanitaris.
 • Classificació residus sanitaris:
  • Biosanitaris
  • Tallants i punxants
  • Líquids de revelat i fixat
  • Amalgames dentals
  • Citotòxics i citostàtics
  • Medicaments caducats
  • Assimilables a urbans
 • Transport autoritzat de residus sanitaris: el servei es realitza per un transportista amb permís ADR i transportats en un vehicle autoritzat per al trasllat de residus perillosos per carretera.
 • Eliminació i tractament de residus sanitaris
  • Número d’Identificació Mediambiental (NIMA): 0800767549
  • Codi de transportista: T-6598
  • Codi d’agent: A-10175
  • Codi de negociant: N-10665
  • Certificat de gestió de la qualitat conforme amb la Norma ISO 9001:2015 per AENOR: ER-0701/2018.

  Número d’identificació Mediambiental (NIMA) 0800767549 Codis T-6598 (transportista), A-10175 (agent) i N-10665 (negociant).

residuos sanitarios

Si necessita assessorament sobre aquest servei o qualsevol servei que oferim, pot contactar-nos a través del formulari que apareix a la seva esquerra o telefonar-nos al 933681355 o escriure’ns la consulta a info@utpr.es

FAQ's

Els residus sanitaris són aquelles deixalles generades per institucions sanitàries com poden ser hospitals, clíniques, consultoris mèdics, laboratoris i altres establiments del mateix sector. 
 
La correcta gestió dels residus sanitaris és bàsica per a protegir el medi ambient i evitar la propagació de malalties. Entre aquest tipus de residus sanitaris trobem objectes punxants, teixits i fluids corporals, medicaments caducats, materials químics, entre altres. 
 
La gestió adequada dels residus sanitaris passa per la seva separació, emmagatzematge, transport i tractament fins a arribar a l’eliminació final, tot això ha de seguir les normes i regulacions establertes pel govern. 

La classificació dels residus sanitaris és un procés crític en la gestió dels residus sanitaris i altres deixalles generades en institucions d’atenció mèdica. 
 
Els residus sanitaris poden contenir substàncies perilloses i potencialment infeccions, per això és necessari emmagatzemar-los correctament en contenidors de residus sanitaris, els quals han de ser transportats per empreses de recollida de residus sanitaris. 
 
Els residus sanitaris es divideixen en diverses categories com, residus infecciosos, químics o radioactius. Cadascuna d’aquestes categories té requisits específics de transport, emmagatzematge i eliminació, els quals han de complir-se per a garantir la seguretat i compliment de la normativa. 
 
Una correcta classificació dels residus sanitaris és fonamental per al tractament i eliminació segura i efectiva d’això. 

 • La gestió de residus sanitaris és essencial per a garantir la seguretat i protecció tant de la salut pública com del medi ambient. La gestió de residus sanitaris comprèn la recol·lecció, segregació, emmagatzematge, transport i tractament adequat d’aquests residus.La gestió de residus sanitaris eficient implica la utilització de contenidors adequats, identificació i classificació precisa dels residus, capacitació del personal, implementació de mesures de bioseguretat i selecció de mètodes de tractament apropiats (com a incineració, esterilització o desinfecció química).La correcta gestió dels residus sanitaris és important per diverses raons:
 • Protecció de la salut pública: Els residus sanitaris solen contenir patògens com a bacteris, virus i altres microorganismes que poden causar malalties. 
 • Protecció del medi ambient: Els residus sanitaris també poden contenir productes químics i substàncies tòxiques que poden contaminar l’aire, l’aigua i el sòl si no es gestionen adequadament. 
 • Compliment de les regulacions: La correcta gestió dels residus sanitaris és una obligació legal a Espanya. Si no es fa correctament les organitzacions governamentals poden aplicar sancions, multes o prendre accions legals contra l’empresa responsable. 
 • Responsabilitat social: Com a part de la responsabilitat social corporativa, les empreses han d’assegurar-se que els seus residus sanitaris són gestionats adequadament. 

El transport de residus sanitaris és un procés crucial per a garantir la seguretat i protecció del medi ambient. Aquests residus sanitaris són generats en centres de salut i laboratoris, i requereixen un maneig especialitzat. 
 
El transport de residus sanitaris es duu a terme mitjançant vehicles autoritzats i adequadament equipats, seguint unes normes i regulacions estrictes. Per al transport de residus sanitaris s’utilitzen contenidors hermètics i resistents, amb sistemes de refrigeració o calefacció segons correspongui. 
 
El personal encarregat del transport de residus sanitaris ha de comptar amb capacitació especialitzada i complir amb mesures de bio seguretat. L’objectiu principal és prevenir la propagació de malalties i minimitzar l’impacte ambiental, assegurant així la salut pública i la cura de l’entorn. 

El tractament de residus sanitaris adequat és essencial per a preservar la salut pública i el medi ambient, aquests residus sanitaris inclouen productes mèdics d’un sol ús, materials contaminats i substàncies químiques, han de ser gestionats de manera segura i eficient. 
 
El procés de tractament de residus sanitaris implica la segregació, la desinfecció, la recol·lecció i l’eliminació final en instal·lacions especialitzades. 
 
Un tractament de residus sanitaris correcte garanteix una minimització de riscos biològics i químics, evita la contaminació del sòl i l’aigua, i prevé la propagació de malalties. A més, és fonamental promoure la consciència i la capacitació en el maneig adequat d’aquests residus sanitaris entre el personal de salut i la comunitat en general. 

Trucar Contactar